Finns det egentligen något som gör att en bar får kallas för en bar? Och vad skulle det kunna vara i så fall?

Behöver en licens

Generellt finns det ingen speciell licens för att bedriva just en bar. Däremot för att servera alkohol, åtminstone i Sverige, men även i de flesta länder. I Sverige måste man söka om ett så kallat serveringstillstånd från myndigheter. Lyckas man med det kommer man att få bedriva verksamhet, och då får man kalla sig för bar.

Men här finns det ett antal viktiga poänger. Det handlar till exempel om att många restauranger också ansöker om ett serveringstillstånd. Såväl barer som restauranger vill kunna sälja alkohol till sina kunder vilket gör att det är ett måste.

Men både restauranger och barer söker alltså samma licens i Sverige, vilket gör att för att kallas en bar är inte det särskilt relevant. Istället finns det dock vissa saker som kännetecknar en bar. Till exempel i namnet eller hur det ser ut. Vanligtvis kan en bar kallas för just bar i sitt namn, men lokalerna brukar skilja sig. Fokus läggs på själva baren. Det vill säga där det står en bartender och serverar, och där folk kan slå sig ner.

Inne i själva lokalen finns det troligtvis också ett antal bord, men lokalen i sig är oftast väldigt liten. Det kan också finnas en uteservering, men det är något som kan finnas på en restaurang. Därför går det att påstå att det inte finns mycket som krävs för att man får kallas en bar i praktiken. Fokusen ligger på det serveringstillstånd som myndigheterna måste utfärda till en.