Idag är det inte lika självklart att du som entreprenör bara verkar på en marknad. Tvärtom har antalet svenska entreprenörer utomlands ökat markant på senare år. Många bedriver verksamhet i Sverige, men även utomlands.

Den här typen av affärsverksamheter kräver att du har rätt lösning för att snabbt skriva avtal och hantera dokumentation. En apostille stämpel är ett sätt att garantera trygg och säker signering.

Apostille stämpel i Stockholm

Om planen är att driva verksamhet utomlands kommer du med stor sannolikhet att behöva lämna in diverse intyg från Sverige. Framför allt om du i samband med din uppstart i det nya landet också kommer att ansöka om bidrag eller liknande. Utländska myndigheter behöver intygen stämplade med apostille i Stockholm för att säkerställa vem du är och att du eventuellt är berättigad det du ansöker om.

I den här situationen behöver du hjälp att få en apostille stämpel och du kan exempelvis köpa apostille från företag i Stockholm, eller på nätet för att få din signatur intygad samt att dokumentet är äkta. Det ska också nämnas att samma sak gäller om du flyttar utomlands för att jobba som anställd. En välrenommerad restaurang har hårda krav på utländska medarbetare när det gäller den här biten

Några exempel på dokument som kan kräva apostille stämpel i Stockholm är personbevis, levnadsintyg och liknande dokument som ofta krävs när du ska starta verksamhet utomlands och dessutom livnära dig i landet.